Media anuală generală

  • Adăugaţi o medie apăsând pe butonul corespunzător din bara de unelte de mai jos

Media anuală disciplină/modul

  • Adăugaţi o notă apăsând pe butonul corespunzător din bara de unelte de mai jos

Instrucţiuni de utilizare

Puteţi adăuga maximum 15 note pentru calculul mediei unei discipline/modul şi maximum 30 de medii pentru calculul mediei anuale generale.

Pentru a adăuga o notă sau o medie apăsaţi pe butonul corespunzător din bara de unelte dedicată.

Media se calculează automat la fiecare modificare (Ex: adăugare/modificare/eliminare notă) cu condiţia să existe cel puţin 2 note introduse. Notele introduse greşit, semnalate prin chenarul roşu al casetei text şi prin mesajul de eroare din subsol, nu intră în calculul mediei afişate.

Din 6 iulie 2022 a intrat în vigoare noul Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 4183/04.07.2022 şi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 675/06.07.2022.

Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OME nr. 4183/2022 - Extrase

Art. 109. – (1) La fiecare disciplină de studiu/modul se încheie anual o singură medie, calculată prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform prevederilor alin. (1). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia.

(4) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, prin rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele/modulele şi de la purtare.