# Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Observaţii
1 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
2 COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician proiectant CAD
3 COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 tehnician în automatizări
4 LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician proiectant CAD
5 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 2 tehnician în prelucrarea lemnului
6 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
7 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
8 LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
9 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ” TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 organizator banqueting
10 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
11 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 tehnician în instalaţii electrice
12 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 tehnician designer vestimentar
13 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 tehnician prelucrări mecanice
TOTAL în pagină
TOTAL GENERAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2017 publicată de I.S.M.B. la această adresă (.pdf 21.5 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.