Instrucţiuni de utilizare

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019-2020.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2018 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul .

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. Puteţi consulta numărul de candidaţi din alte judeţe înscrişi în judeţul dumneavoastră şi distribuţia lor pe tranşe de medii din ultimii 5 ani aici (2018), aici (2017), aici (2016), aici (2015) şi aici (2014).
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2018 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 6 168 6 9.76 101
2 2 COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.91 102
3 3 COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.84 103
4 4 COLEGIUL NAŢIONAL „SFÂNTUL SAVA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.61 104
5 5 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 3 9.10 105 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
6 6 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 0.5 14 1 9.30 106 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
7 7 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 0.5 14 1 9.33 107 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
8 8 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 2 9.33 108
9 9 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 8.69 109 1 intensiv limba engleză
10 10 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 1 8.68 110 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 1 8.66 111 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
12 12 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 1 8.79 112
13 13 COLEGIUL NAŢIONAL „I.L. CARAGIALE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.99 113
14 14 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 8 224 8 9.57 114 intensiv informatică
15 15 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 1 28 1 9.62 115 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
16 16 COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 3 7.11 116
17 17 COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.46 117
18 18 COLEGIUL NAŢIONAL „AUREL VLAICU”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 7.29 118
19 19 COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale 2 50 0 8.50 119
20 20 COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) 1 28 1 7.47 120
21 21 COLEGIUL GERMAN „GOETHE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) 1 28 1 6.01 121
22 22 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 3 8.77 122 1 intensiv limba engleză
23 23 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.75 123 intensiv limba engleză
24 24 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.53 124 intensiv limba engleză
25 25 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) 0.5 14 1 7.39 125 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
26 26 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) 0.5 14 1 8.44 126 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
27 27 COLEGIUL NAŢIONAL „ION NECULCE”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.59 127
28 28 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.53 128 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
29 29 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.47 129
30 30 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.32 130
31 31 LICEUL TEORETIC „JEAN MONNET”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.37 131
32 32 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 7.09 132
33 33 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 3 6.88 133
34 34 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 7.12 134
35 35 LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 7.08 135
36 36 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 9.16 136
37 37 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.19 137
38 38 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.97 138
39 39 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) 1 28 1 9.05 139
40 40 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.65 140
41 41 LICEUL TEORETIC „NICOLAE IORGA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.71 141
42 42 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 8.11 142 intensiv limba engleză
43 43 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 1 8.09 143 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
44 44 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU VLAHUŢĂ”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 1 7.99 144 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
45 45 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 8.61 145
46 46 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) 1 28 1 6.67 146
47 47 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.32 147
48 48 LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) 1 28 2 6.73 148
49 49 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.75 149
50 50 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.73 150
51 51 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rromani) 1 28 2 3.55 151
52 52 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) 0.36 10 1 3.52 152
53 53 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) 0.36 10 1 5.86 153
54 54 LICEUL TEORETIC BULGAR „HRISTO BOTEV”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern rusă) 0.28 8 0 4.51 154
55 55 LICEUL GRECO-CATOLIC „TIMOTEI CIPARIU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.32 155 intensiv informatică
56 56 COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 9 252 14 8.09 156 tehnician în activităţi economice (2 intensiv limba engleză)
57 57 COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 8.59 157 tehnician în turism (intensiv limba engleză)
58 58 COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 3 84 5 3.04 158 1 organizator banqueting, 1 tehnician în turism, 1 tehnician în gastronomie
59 59 COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 3.36 159 tehnician mecatronist
60 60 COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 160
61 61 COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA 4 112 8 4.03 161 2 tehnician operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi televiziune
62 62 COLEGIUL TEHNIC „MEDIA”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE 1 28 2 2.96 162 tehnician poligraf
63 63 COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.13 163
64 64 COLEGIUL TEHNIC MECANIC „GRIVIŢA”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.40 164 tehnician mecatronist
65 65 LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 6 8.25 165
66 66 LICEUL TEORETIC „GEORGE CĂLINESCU”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 6 8.15 166
67 67 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.30 167 intensiv informatică
68 68 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.63 168
69 69 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 169 tehnician proiectant CAD
70 70 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ „HENRI COANDĂ”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 2 56 4 4.97 170 1 tehnician aviaţie, 1 tehnician instalaţii de bord (avion)
71 71 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.47 171
72 72 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR „MIHAI I”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.08 172 tehnician în instalaţii electrice
73 73 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.48 173 tehnician în administraţie
74 74 COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.89 174 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
75 75 COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.67 175
76 76 COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.68 176 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
77 77 COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 5.59 177 tehnician în activităţi economice
78 78 COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 5.92 178 tehnician în gastronomie
79 79 COLEGIUL TEHNOLOGIC „VIACESLAV HARNAJ”, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 2 56 4 2.72 179 1 tehnician horticultor, 1 tehnician veterinar
80 80 LICEUL „DIMITRIE PACIUREA”, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.63 180
81 81 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 8 224 10 9.45 181 2 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
82 82 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI VITEAZUL”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.64 182
83 83 COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 5 9.10 183 2 intensiv informatică
84 84 COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 2 9.35 184
85 85 COLEGIUL NAŢIONAL „CANTEMIR VODĂ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.18 185
86 86 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 9.27 186
87 87 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 2 9.40 187
88 88 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.21 188
89 89 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 8.83 189
90 90 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) 1 28 2 6.36 190
91 91 COLEGIUL NAŢIONAL „IULIA HAŞDEU”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 2 8.96 191
92 92 COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 3 9.62 192
93 93 COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.73 193
94 94 COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.53 194
95 95 COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.33 195 intensiv limba franceză
96 96 COLEGIUL NAŢIONAL „SPIRU HARET”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 9.39 196 1 intensiv limba engleză
97 97 COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 3 84 4 9.19 197
98 98 COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV „GEORGE COŞBUC”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 3 84 4 8.81 198
99 99 COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.12 199
100 100 COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL RACOVIŢĂ”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.08 200 intensiv limba engleză
101 101 COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.99 201
102 102 COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 4 112 3 7.41 202
103 103 COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.73 203
104 104 COLEGIUL NAŢIONAL „VICTOR BABEŞ”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.69 204
105 105 LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) 1 28 1 5.34 205
106 106 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 7.15 206
107 107 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 6.88 207
108 108 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 1 7.20 208
109 109 LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.99 209
110 110 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 7.49 210
111 111 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.55 211 1 intensiv limba chineză
112 112 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 7.65 212 1 intensiv limba engleză
113 113 LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 5 8.37 213 1 intensiv limba engleză
114 114 LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 5 8.30 214 1 intensiv limba engleză
115 115 LICEUL TEORETIC „C.A. ROSETTI”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.34 215
116 116 LICEUL TEORETIC BILINGV „ITA WEGMAN”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE (bilingv germană) 1 28 2 6.79 216 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
117 117 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.75 217 1 intensiv limba engleză
118 118 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) 1 28 1 8.52 218
119 119 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 5 8.45 219 1 intensiv limba engleză
120 120 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 1 28 1 8.17 220
121 121 LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.57 221
122 122 LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.72 222
123 123 LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.10 223
124 124 LICEUL TEORETIC „TRAIAN”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 7.14 224
125 125 COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 1 2.67 225 tehnician operator tehnică de calcul
126 126 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.43 226
127 127 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.44 227
128 128 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.17 228 tehnician în automatizări
129 129 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.59 229 1 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi
130 130 LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.27 230
131 131 LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.52 231
132 132 LICEUL TEHNOLOGIC „SFÂNTUL PANTELIMON”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.29 232 tehnician mecatronist
133 133 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 5.14 233 tehnician în turism
134 134 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 2 3.64 234 tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
135 135 LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN BRÂNCUŞI”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.28 235 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
136 136 LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 236 tehnician metrolog
137 137 LICEUL TEHNOLOGIC „ION I.C. BRĂTIANU”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 237 tehnician în industria alimentară
138 138 LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.42 238 tehnician în activităţi economice
139 139 LICEUL TEHNOLOGIC „NIKOLA TESLA”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.69 239 tehnician electrician electronist auto
140 140 COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 6 168 12 7.61 240 tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba spaniolă, 1 intensiv limba chineză)
141 141 COLEGIUL ECONOMIC „A.D. XENOPOL”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 7.59 241 tehnician în turism
142 142 COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 6 7.15 242 tehnician în activităţi economice
143 143 COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.92 243 tehnician în hotelărie
144 144 COLEGIUL ECONOMIC „HERMES”, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 4 6.76 244 tehnician în activităţi de comerţ
145 145 COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 4 9.19 245 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
146 146 COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.13 246
147 147 COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.95 247
148 148 COLEGIUL NAŢIONAL „MATEI BASARAB”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.98 248
149 149 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 5 140 5 8.92 249 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
150 150 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.88 250
151 151 LICEUL TEORETIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 8.69 251 1 intensiv limba engleză
152 152 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.32 252 1 intensiv limba engleză
153 153 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.26 253
154 154 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern italiană) 1 28 2 6.17 254
155 155 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.20 255
156 156 LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) 1 28 2 6.51 256
157 157 LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 7.26 257
158 158 LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 7.24 258
159 159 LICEUL TEORETIC „BENJAMIN FRANKLIN”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.45 259
160 160 LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 6.79 260
161 161 LICEUL TEORETIC „NICHITA STĂNESCU”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 3 84 6 6.96 261
162 162 LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.65 262
163 163 LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.01 263
164 164 LICEUL TEORETIC „DECEBAL”, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 3 84 6 6.73 264
165 165 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 7.86 265 tehnician în achiziţii şi contractări
166 166 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 6 168 8 7.89 266 5 tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba franceză), 1 tehnician în administraţie
167 167 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „NICOLAE KRETZULESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 8.00 267 tehnician în turism (intensiv limba germană)
168 168 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.23 268
169 169 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 3.45 269 tehnician chimist de laborator
170 170 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.87 270 tehnician electrotehnist
171 171 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 4.55 271 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
172 172 COLEGIUL TEHNIC „COSTIN D. NENIŢESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 5.61 272 tehnician analize produse alimentare (intensiv limba engleză)
173 173 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 3.55 273 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
174 174 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.20 274 tehnician electrotehnist
175 175 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.77 275 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
176 176 COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 3.16 276 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
177 177 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU”, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.62 277 intensiv limba engleză
178 178 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.51 278 tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză), tehnician în hotelărie (intensiv limba engleză)
179 179 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 2 56 4 3.53 279 1 tehnician instalator pentru construcţii, 1 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
180 180 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.05 280 tehnician în instalaţii electrice (intensiv limba franceză)
181 181 COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BRAVU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.39 281 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
182 182 LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 3.02 282 tehnician în administraţie
183 183 LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.56 283 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
184 184 LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 6.28 284 tehnician în activităţi economice
185 185 LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 2 56 4 4.60 285 coafor stilist
186 186 LICEUL TEHNOLOGIC „DRAGOMIR HURMUZESCU”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 286 tehnician electromecanic
187 187 LICEUL TEHNOLOGIC „THEODOR PALLADY”, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.10 287 tehnician transporturi
188 188 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 4 8.85 288
189 189 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.84 289
190 190 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 8.62 290 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba franceză
191 191 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 5 140 5 9.48 291 1 intensiv limba engleză
192 192 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.47 292 1 intensiv limba engleză
193 193 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.21 293
194 194 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 9.13 294 1 intensiv informatică
195 195 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.19 295
196 196 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.98 296
197 197 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 8.78 297 1 intensiv limba japoneză
198 198 COLEGIUL NAŢIONAL „ION CREANGĂ”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.86 298
199 199 COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 4 7.69 299 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
200 200 COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.73 300
201 201 COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAV ONICESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.84 301
202 202 COLEGIUL ROMANO - CATOLIC „SF. IOSIF”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.49 302
203 203 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST „ŞTEFAN DEMETRESCU”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.33 303
204 204 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.05 304 intensiv informatică
205 205 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.08 305
206 206 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE „TRAIAN VUIA”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.44 306 tehnician metrolog
207 207 COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREŞ”, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 5.04 307
208 208 COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREŞ”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 4.30 308 tehnician designer vestimentar
209 209 COLEGIUL TEHNIC „PETRU RAREŞ”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 4.25 309 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
210 210 LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.51 310 tehnician transporturi
211 211 LICEUL TEHNOLOGIC „DACIA”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 2.70 311 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
212 212 LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 5 140 10 6.40 312 tehnician în activităţi economice
213 213 LICEUL TEHNOLOGIC „MIRCEA VULCĂNESCU”, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.80 313 tehnician în turism
214 214 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 3 9.77 314
215 215 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 3 9.71 315
216 216 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.50 316
217 217 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 9.58 317
218 218 LICEUL TEORETIC „ION BARBU”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 3 8.55 318
219 219 LICEUL TEORETIC „ION BARBU”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 8.38 319
220 220 LICEUL TEORETIC „ION BARBU”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 8.29 320 1 intensiv limba engleză
221 221 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 7.08 321
222 222 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 7.07 322
223 223 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.35 323
224 224 LICEUL TEORETIC „DIMITRIE BOLINTINEANU”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.54 324
225 225 LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 7.76 325 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
226 226 LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.97 326
227 227 LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.90 327
228 228 LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN ODOBLEJA”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.04 328
229 229 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 5.36 329
230 230 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 4.65 330 tehnician în hotelărie
231 231 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.74 331 tehnician energetician
232 232 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 332 tehnician electromecanic
233 233 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „DUMITRU MOŢOC”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 4 112 8 2.16 333 1 tehnician în industria alimentară, 3 tehnician analize produse alimentare
234 234 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.17 334
235 235 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 6.64 335
236 236 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE GUSTI”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.50 336 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
237 237 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 337
238 238 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 338
239 239 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.08 339 tehnician transporturi
240 240 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 340 tehnician în achiziţii şi contractări
241 241 COLEGIUL TEHNOLOGIC „GRIGORE CERCHEZ”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 3 84 6 2.65 341 1 organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie, 1 tehnician în turism
242 242 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 8 224 16 5.88 342 2 tehnician în turism, 3 tehnician în gastronomie, 3 organizator banqueting
243 243 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 6 6.15 343 tehnician în activităţi economice
244 244 COLEGIUL ECONOMIC „VIILOR”, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 4 5.56 344 1 tehnician în activităţi de comerţ, 1 tehnician în achiziţii şi contractări
245 245 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 3 8.88 345 intensiv informatică
246 246 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 1 8.44 346
247 247 COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA CUZA”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.55 347
248 248 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 9.40 348 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
249 249 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.33 349
250 250 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.97 350 intensiv limba engleză
251 251 COLEGIUL NAŢIONAL „GRIGORE MOISIL”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 9.10 351 intensiv limba engleză
252 252 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.45 352
253 253 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.26 353
254 254 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.40 354
255 255 LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 7.54 355
256 256 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.16 356
257 257 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 1 7.87 357
258 258 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.92 358
259 259 LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 4 7.95 359
260 260 LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 7.61 360 intensiv informatică
261 261 LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.87 361 1 intensiv limba engleză
262 262 LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv portugheză) 1 28 2 7.57 362 NU se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
263 263 LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 6.90 363 tehnician în hotelărie
264 264 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.61 364
265 265 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 365
266 266 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.92 366 tehnician de telecomunicaţii (intensiv limba engleză)
267 267 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 5.05 367 tehnician în activităţi de poştă (1 intensiv limba franceză)
268 268 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII „GHEORGHE AIRINEI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 5.93 368 1 organizator banqueting (intensiv limba engleză), 1 tehnician în gastronomie (intensiv limba franceză)
269 269 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.12 369 intensiv limba engleză
270 270 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.28 370 intensiv limba engleză
271 271 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 5.00 371 tehnician în instalaţii electrice
272 272 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 3.54 372 tehnician electromecanic
273 273 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.67 373 tehnician mecatronist
274 274 COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 374 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
275 275 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.71 375 tehnician în instalaţii electrice
276 276 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 2.99 376 tehnician transporturi
277 277 LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.85 377 tehnician în activităţi economice
278 278 COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 378
279 279 COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.57 379 tehnician electrician electronist auto
280 280 COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 3.79 380 1 tehnician în turism, 1 tehnician în hotelărie
281 281 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.03 381
282 282 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE”, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.23 382
283 283 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.63 383
284 284 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 3.98 384 tehnician designer vestimentar
285 285 COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA 2 56 4 2.03 385 1 tehnician multimedia, 1 tehnician producţie film şi televiziune
286 286 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 4.01 386
287 287 COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 4.06 387 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician transporturi
288 288 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 4 112 6 7.41 388 tehnician în activităţi economice
289 289 COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIŢESCU”, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 3 7.29 389 tehnician în turism
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2019 publicată de I.S.M.B. la această adresă (.pdf 3.90 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-ul oficial admitere.edu.ro pentru erate.