Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în Bucureşti, 2352 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 182 candidaţi aveau media de admitere ≥9,50, 438 candidaţi ≥9,00, 662 candidaţi ≥8,50, 909 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 5 140 1 9.62 101
2 2 COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.78 102
3 3 COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.77 103
4 4 COLEGIUL NAŢIONAL SFÂNTUL SAVA, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.56 104
5 5 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 8.89 105 1 intensiv informatică, 1 intensiv engleză
6 6 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 0.5 14 0 7.90 106 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
7 7 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 0.5 14 0 107 nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
8 8 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.08 108
9 9 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 4 8.59 109 1 intensiv engleză
10 10 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 0 6.78 110 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 0 111 nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
12 12 COLEGIUL NAŢIONAL I.L. CARAGIALE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 8.90 112
13 13 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TUDOR VIANU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 9 252 5 9.44 113 8 intensiv informatică, 1 intensiv engleză
14 14 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.18 114
15 15 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 115
16 16 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 6.45 116
17 17 COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) 1 28 1 8.40 117
18 18 COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern germană) - clase speciale 1 25 0 8.60 118
19 19 COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern germană) 1 28 0 119
20 20 COLEGIUL GERMAN GOETHE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern germană) 1 28 1 7.10 120
21 21 COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 1 8.45 121 1 intensiv limba germană
22 22 COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.54 122
23 23 COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.36 123
24 24 COLEGIUL NAŢIONAL ION NECULCE, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 2 8.30 124 1 intensiv limba italiană
25 25 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.09 125 1 intensiv informatică
26 26 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.07 126
27 27 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 7.98 127 intensiv limba engleză
28 28 LICEUL TEORETIC JEAN MONNET, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.07 128
29 29 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 6.65 129
30 30 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 6.39 130
31 31 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 6.68 131
32 32 LICEUL TEORETIC CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 6.64 132
33 33 LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 9.07 133
34 34 LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.05 134
35 35 LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.89 135
36 36 LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.57 136
37 37 LICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.63 137
38 38 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.81 138 1 intensiv limba engleză
39 39 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 0 4.63 139 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
40 40 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU VLAHUŢĂ, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 0 140 nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
41 41 LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.11 141
42 42 LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv spaniolă) 1 28 1 7.07 142
43 43 LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.93 143
44 44 LICEUL TEORETIC BILINGV MIGUEL DE CERVANTES, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) 1 28 1 6.47 144
45 45 LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.18 145
46 46 LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.21 146
47 47 LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern bulgară) 0.5 14 0 5.68 147
48 48 LICEUL TEORETIC BULGAR HRISTO BOTEV, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (matern neogreacă) 0.5 14 0 4.69 148
49 49 LICEUL GRECO-CATOLIC TIMOTEI CIPARIU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.85 149 intensiv informatică
50 50 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 9 252 10 8.35 150 tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză)
51 51 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 8.81 151 tehnician în turism
52 52 COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.97 152
53 53 COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA 3 84 6 5.51 153 1 tehnician operator procesare text/imagine, 2 tehnician producţie film şi televiziune
54 54 COLEGIUL TEHNIC MEDIA, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / TEHNICI POLIGRAFICE 3 84 6 3.23 154 tehnician poligraf
55 55 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 3.48 155 tehnician în activităţi de comerţ
56 56 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 156 tehnician în instalaţii electrice
57 57 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.57 157 tehnician mecatronist
58 58 COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 5.36 158 organizator banqueting
59 59 COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 2.69 159 tehnician în automatizări
60 60 COLEGIUL TEHNIC DINICU GOLESCU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.89 160 tehnician mecatronist
61 61 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 7.91 161
62 62 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 4 7.82 162
63 63 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.55 163 intensiv informatică
64 64 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.86 164
65 65 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.59 165 1 tehnician mecatronist
66 66 COLEGIUL TEHNIC DE AERONAUTICĂ HENRI COANDĂ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 2 56 4 5.11 166 1 tehnician aviaţie, 1 tehnician instalaţii de bord (avion)
67 67 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 3.29 167
68 68 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.71 168 tehnician în instalaţii electrice
69 69 COLEGIUL TEHNIC FEROVIAR MIHAI I, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.25 169 tehnician transporturi
70 70 COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.34 170 1 tehnician transporturi, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
71 71 COLEGIUL TEHNIC MIRCEA CEL BĂTRÂN, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 4.49 171 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice
72 72 COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.79 172
73 73 COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ŞI LUCRARI PUBLICE IOAN N. SOCOLESCU, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.20 173 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
74 74 COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.57 174 tehnician în activităţi economice
75 75 COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 175 tehnician în gastronomie
76 76 COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 2 56 4 3.63 176 1 tehnician horticultor, 1 tehnician veterinar
77 77 COLEGIUL TEHNOLOGIC VIACESLAV HARNAJ, Sector 1 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.38 177 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
78 78 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 9 252 4 9.40 178 2 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
79 79 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 179
80 80 COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 3 9.03 180 2 intensiv informatică
81 81 COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.19 181
82 82 COLEGIUL NAŢIONAL CANTEMIR VODĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.06 182
83 83 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 9.17 183
84 84 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.22 184
85 85 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.14 185
86 86 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 8.93 186
87 87 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) 1 28 0 5.92 187
88 88 COLEGIUL NAŢIONAL IULIA HAŞDEU, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 1 9.05 188
89 89 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 9.30 189
90 90 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.36 190
91 91 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.28 191 1 intensiv limba franceză
92 92 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.06 192 intensiv limba engleză
93 93 COLEGIUL NAŢIONAL SPIRU HARET, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 2 9.12 193
94 94 COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 3 84 1 9.26 194
95 95 COLEGIUL NAŢIONAL BILINGV GEORGE COŞBUC, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 3 84 2 9.02 195
96 96 COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.77 196
97 97 COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.65 197 intensiv limba engleză
98 98 COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 7.79 198
99 99 COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 4 112 6 7.42 199
100 100 COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.49 200
101 101 COLEGIUL NAŢIONAL VICTOR BABEŞ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.52 201
102 102 LICEUL TEORETIC ADY ENDRE, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) 1 28 1 202
103 103 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 6.12 203
104 104 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.35 204
105 105 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 6.73 205
106 106 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.88 206
107 107 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 7.33 207
108 108 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.42 208 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba chineză
109 109 LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.32 209
110 110 LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 4 8.04 210 1 intensiv limba engleză
111 111 LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 4 8.01 211 1 intensiv limba engleză
112 112 LICEUL TEORETIC C.A. ROSETTI, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.14 212
113 113 LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAN, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 213
114 114 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.50 214 1 intensiv limba engleză
115 115 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv franceză) 1 28 0 8.22 215
116 116 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 6 8.21 216 1 intensiv limba engleză
117 117 ŞCOALA CENTRALĂ, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 1 28 0 8.00 217
118 118 LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 218 intensiv informatică
119 119 LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 6 5.72 219
120 120 LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 6.40 220
121 121 LICEUL TEORETIC TRAIAN, Sector 2 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.32 221
122 122 COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.27 222 tehnician mecatronist
123 123 COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.12 223 tehnician operator tehnică de calcul
124 124 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 3.84 224
125 125 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.33 225
126 126 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 3 84 6 2.83 226 1 tehnician mecatronist, 2 tehnician transporturi
127 127 LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 4.91 227
128 128 LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.43 228 tehnician mecatronist
129 129 LICEUL TEHNOLOGIC SFÂNTUL PANTELIMON, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 5.21 229 tehnician în instalaţii electrice
130 130 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 2 3.62 230 tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
131 131 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.98 231 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
132 132 LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRĂTIANU, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.34 232 tehnician mecatronist
133 133 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.25 233 tehnician în instalaţii electrice
134 134 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 4.00 234 tehnician operator tehnică de calcul
135 135 LICEUL TEHNOLOGIC ELECTRONICA INDUSTRIALĂ, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 235 tehnician electromecanic
136 136 COLEGIUL ECONOMIC A.D. XENOPOL, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 6 168 8 7.60 236 tehnician în activităţi economice (1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba franceză, 1 intensiv limba spaniolă, 1 intensiv limba chineză)
137 137 COLEGIUL ECONOMIC A.D. XENOPOL, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 7.76 237 tehnician în turism
138 138 COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 6 7.30 238 tehnician în activităţi economice
139 139 COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 7.24 239 tehnician în hotelărie
140 140 COLEGIUL ECONOMIC HERMES, Sector 2 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 4 7.04 240 tehnician în activităţi de comerţ
141 141 COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 1 8.95 241 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
142 142 COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.96 242
143 143 COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.77 243
144 144 COLEGIUL NAŢIONAL MATEI BASARAB, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.92 244
145 145 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 1 8.44 245 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
146 146 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 3 8.64 246
147 147 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU IOAN CUZA, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 247 1 intensiv limba engleză
148 148 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 7.79 248 1 intensiv limba engleză
149 149 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.99 249
150 150 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern italiană) 1 28 0 250
151 151 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.00 251
152 152 LICEUL TEORETIC DANTE ALIGHIERI, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv italiană) 1 28 1 4.77 252
153 153 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.09 253
154 154 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.99 254
155 155 LICEUL TEORETIC BENJAMIN FRANKLIN, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 7.19 255
156 156 LICEUL TEORETIC NICHITA STĂNESCU, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 5.49 256
157 157 LICEUL TEORETIC NICHITA STĂNESCU, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 3 84 6 6.08 257
158 158 LICEUL TEORETIC DECEBAL, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.36 258
159 159 LICEUL TEORETIC DECEBAL, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.62 259
160 160 LICEUL TEORETIC DECEBAL, Sector 3 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 3 84 4 6.31 260
161 161 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 7.98 261 tehnician în achiziţii şi contractări
162 162 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 5 140 6 7.93 262 tehnician în activităţi economice (2 intensiv limba engleză)
163 163 ŞCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ NICOLAE KRETZULESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 8.51 263 tehnician în turism (1 intensiv limba engleză)
164 164 COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIŢESCU, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.88 264
165 165 COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIŢESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 3.39 265 tehnician chimist de laborator
166 166 COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIŢESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.42 266 tehnician electrotehnist
167 167 COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIŢESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 3.68 267 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului (intensiv limba engleză)
168 168 COLEGIUL TEHNIC COSTIN D. NENIŢESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 4.53 268 tehnician analize produse alimentare (intensiv limba engleză)
169 169 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.24 269 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
170 170 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.12 270 tehnician electrotehnist
171 171 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 2 56 4 3.02 271 1 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician instalator pentru construcţii
172 172 COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 2.93 272 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
173 173 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.16 273 intensiv limba engleză
174 174 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 5.70 274 tehnician în gastronomie (intensiv limba engleză)
175 175 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 4.37 275 tehnician chimist de laborator (intensiv limba franceză)
176 176 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 3 84 6 4.70 276 2 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, 1 tehnician instalator pentru construcţii
177 177 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.74 277 tehnician în instalaţii electrice (intensiv limba engleză)
178 178 COLEGIUL TEHNIC MIHAI BRAVU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.57 278 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
179 179 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.10 279 tehnician în administraţie
180 180 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.53 280 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
181 181 LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 3.38 281 tehnician în construcţii şi lucrări publice
182 182 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 5.44 282 tehnician în activităţi economice
183 183 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 5.18 283 coafor stilist
184 184 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.62 284 tehnician electrician electronist auto
185 185 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 285 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
186 186 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.69 286 tehnician operator tehnică de calcul
187 187 LICEUL TEHNOLOGIC THEODOR PALLADY, Sector 3 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.99 287 tehnician transporturi
188 188 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 2 8.60 288
189 189 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.66 289
190 190 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 8.45 290 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv limba franceză
191 191 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 5 140 2 9.34 291 1 intensiv limba engleză
192 192 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.46 292 1 intensiv limba engleză
193 193 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ŞINCAI, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 9.18 293
194 194 COLEGIUL NAŢIONAL ION CREANGĂ, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.96 294
195 195 COLEGIUL NAŢIONAL ION CREANGĂ, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 295
196 196 COLEGIUL NAŢIONAL ION CREANGĂ, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.92 296 1 intensiv limba japoneză
197 197 COLEGIUL NAŢIONAL ION CREANGĂ, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 2 8.70 297 1 intensiv limba franceză, 1 intensiv limba japoneză
198 198 COLEGIUL NAŢIONAL OCTAV ONICESCU, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 2 7.44 298 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
199 199 COLEGIUL NAŢIONAL OCTAV ONICESCU, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 7.64 299
200 200 COLEGIUL NAŢIONAL OCTAV ONICESCU, Sector 4 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.96 300
201 201 COLEGIUL ROMANO - CATOLIC SF. IOSIF, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 301
202 202 LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST ŞTEFAN DEMETRESCU, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 9.03 302
203 203 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.00 303 intensiv informatică
204 204 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 2 4.03 304 tehnician metrolog
205 205 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 4.63 305 tehnician în automatizări
206 206 LICEUL TEHNOLOGIC DE METROLOGIE TRAIAN VUIA, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.62 306 tehnician proiectant CAD
207 207 COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREŞ, Sector 4 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 4.19 307
208 208 COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREŞ, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 2 56 4 3.91 308 1 tehnician designer vestimentar, 1 tehnician in industria pielăriei
209 209 COLEGIUL TEHNIC PETRU RAREŞ, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.28 309 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
210 210 COLEGIUL TEHNIC MIRON NICOLESCU, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.98 310 tehnician proiectant CAD
211 211 COLEGIUL TEHNIC MIRON NICOLESCU, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.73 311 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
212 212 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.10 312 tehnician transporturi
213 213 LICEUL TEHNOLOGIC DACIA, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.24 313 tehnician electrician electronist auto
214 214 LICEUL TEHNOLOGIC MIRCEA VULCĂNESCU, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 5 140 10 6.13 314 tehnician în activităţi economice
215 215 LICEUL TEHNOLOGIC MIRCEA VULCĂNESCU, Sector 4 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.91 315 tehnician în turism
216 216 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 1 9.69 316
217 217 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 2 9.62 317
218 218 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 9.55 318
219 219 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE LAZĂR, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 2 9.54 319
220 220 LICEUL TEORETIC ION BARBU, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 8.35 320
221 221 LICEUL TEORETIC ION BARBU, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 1 8.42 321
222 222 LICEUL TEORETIC ION BARBU, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.22 322 intensiv limba engleză
223 223 LICEUL TEORETIC ION BARBU, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.15 323
224 224 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 6.74 324
225 225 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.91 325
226 226 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 3 84 3 6.91 326 1 intensiv limba engleză
227 227 LICEUL TEORETIC DIMITRIE BOLINTINEANU, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.28 327
228 228 LICEUL TEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 7.34 328 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
229 229 LICEUL TEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.62 329
230 230 LICEUL TEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.61 330
231 231 LICEUL TEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.57 331
232 232 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 332
233 233 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 5.37 333 tehnician electromecanic
234 234 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 4.61 334 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician mecatronist
235 235 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 4 3.54 335 1 tehnician electrotehnist, 1 tehnician în instalaţii electrice
236 236 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ DUMITRU MOŢOC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 6 168 12 2.50 336 3 tehnician în industria alimentară, 3 tehnician analize produse alimentare
237 237 COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ DUMITRU MOŢOC, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 3.93 337 tehnician electromecanic
238 238 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE GUSTI, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 338
239 239 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE GUSTI, Sector 5 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 5.49 339
240 240 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE GUSTI, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 2.52 340 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician prelucrări mecanice
241 241 COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ, Sector 5 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 3.88 341
242 242 COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.27 342 1 tehnician prelucrări mecanice, 1 tehnician transporturi
243 243 COLEGIUL TEHNOLOGIC GRIGORE CERCHEZ, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 3 84 6 5.40 343 tehnician în turism
244 244 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 8 224 16 6.19 344 2 tehnician în turism, 3 tehnician în gastronomie, 3 organizator banqueting
245 245 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 6.14 345 tehnician în activităţi economice
246 246 COLEGIUL ECONOMIC VIILOR, Sector 5 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 3 84 6 5.98 346 2 tehnician în activităţi de comerţ, 1 tehnician în achiziţii şi contractări
247 247 COLEGIUL NAŢIONAL ELENA CUZA, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 8.68 347 intensiv informatică
248 248 COLEGIUL NAŢIONAL ELENA CUZA, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 8.54 348
249 249 COLEGIUL NAŢIONAL ELENA CUZA, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 8.45 349
250 250 COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 2 8.93 350 1 intensiv limba engleză, 1 intensiv informatică
251 251 COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 351
252 252 COLEGIUL NAŢIONAL GRIGORE MOISIL, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.88 352 intensiv limba engleză
253 253 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 6.29 353 2 intensiv informatică
254 254 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.88 354
255 255 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.97 355 intensiv limba engleză
256 256 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.11 356
257 257 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 7.90 357
258 258 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.97 358
259 259 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.94 359
260 260 LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.73 360
261 261 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 7.42 361 intensiv informatică
262 262 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 7.68 362 1 intensiv limba engleză
263 263 LICEUL TEORETIC EUGEN LOVINESCU, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv portugheză) 1 28 0 7.13 363 nu se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
264 264 LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 6.77 364 tehnician în turism
265 265 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII GHEORGHE AIRINEI, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.72 365
266 266 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII GHEORGHE AIRINEI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 3 84 6 3.91 366 tehnician de telecomunicaţii (1 intensiv limba engleză)
267 267 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII GHEORGHE AIRINEI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 5.63 367 tehnician în activităţi de poştă (1 intensiv limba franceză)
268 268 COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII GHEORGHE AIRINEI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 6.18 368 organizator banqueting
269 269 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 369
270 270 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 370 intensiv limba engleză
271 271 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.97 371 1 tehnician prelucrări mecanice, 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
272 272 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.87 372 tehnician în instalaţii electrice
273 273 COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 373 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
274 274 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 3.33 374 tehnician în instalaţii electrice
275 275 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 375 tehnician în industria textilă
276 276 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.92 376 tehnician transporturi
277 277 LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.44 377 tehnician în activităţi economice
278 278 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 3 84 6 2.77 378 tehnician transporturi
279 279 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.02 379 tehnician electrician electronist auto
280 280 COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 5.13 380 1 tehnician în turism, 1 tehnician în hotelărie
281 281 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.76 381
282 282 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA ELIADE, Sector 6 TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 7.00 382
283 283 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI, Sector 6 TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.38 383
284 284 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 4.05 384 tehnician designer vestimentar
285 285 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA 1 28 2 385 tehnician multimedia
286 286 COLEGIUL TEHNIC CAROL I, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 2.92 386 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician transporturi
287 287 COLEGIUL TEHNIC CAROL I, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.14 387 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
288 288 COLEGIUL ECONOMIC COSTIN C. KIRIŢESCU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 4 112 8 7.45 388 tehnician în activităţi economice
289 289 COLEGIUL ECONOMIC COSTIN C. KIRIŢESCU, Sector 6 TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 7.33 389 tehnician în turism
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru Bucureşti şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.M.B. la această adresă (.pdf 3.27 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.