# Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Distanţa
(în km)
1 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 9.21 109
2 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.87 110
3 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 2 8.46 111
4 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 8.71 103 1 intensiv limba engleză
5 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.72 104 intensiv limba engleză
6 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.39 101
7 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 102 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
8 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.69 105 intensiv limba engleză
9 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.11 107
10 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.87 106
11 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.08 108
12 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 6 168 2 8.20 120 intensiv informatică
13 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.41 158 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
14 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 2 2.74 157 tehnician proiectant produse finite din lemn
15 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 2 2.81 160 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
16 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.43 159 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
17 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.42 156 1 tehnician transporturi, 1 tehnician mecatronist
18 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.53 155 tehnician electrician-electronist auto
19 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 4 7.39 193 tehnician în activităţi economice
20 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 7.13 192 tehnician în activităţi de comerţ
21 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 4 112 8 6.57 195 2 tehnician în turism, 1 organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie
22 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 6.51 194 coafor stilist
23 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 3 5.37 132 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 3 6.14 129 tehnician analize produse alimentare
25 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 4.79 126 tehnician chimist de laborator
26 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.38 131 tehnician mecatronist
27 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 2 56 2 4.65 128 1 tehnician operator tehnică de calcul, 1 tehnician de telecomunicaţii
28 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 4.87 130 tehnician designer vestimentar
29 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.41 127 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
30 LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 7.52 186 tehnician în administraţie
31 LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 4 7.29 187 tehnician în turism
32 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.87 177 tehnician în gastronomie
33 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 3.05 175 tehnician designer vestimentar
34 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.04 162
35 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.92 164
36 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 5.87 165
37 LICEUL CAROL I BICAZ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 6.38 161 tehnician în activităţi economice
38 LICEUL CAROL I BICAZ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 5.56 163 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
39 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.36 168
40 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.04 167
41 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 166 tehnician în activităţi economice
42 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 2 4.04 169 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
43 LICEUL TEHNOLOGIC ION IONESCU DE LA BRAD HORIA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 3.06 185 tehnician veterinar
44 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 8.88 113 2 intensiv informatică
45 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 3 8.54 114
46 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 8.69 112 1 intensiv limba engleză
47 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 8.25 115
48 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.08 124 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
49 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 4 2.32 122 1 tehnician în industria alimentară, 1 tehnician analize produse alimentare
50 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 4.04 125 tehnician în turism
51 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 2.79 121 tehnician în activităţi economice
52 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.76 148 tehnician în turism
53 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.48 145 tehnician în activităţi economice
54 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.93 147 tehnician în transporturi
55 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 3.13 146 tehnician electromecanic
56 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 2.73 144 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
57 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.10 190
58 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 3 84 4 7.11 189 tehnician operator tehnică de calcul
59 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 4 4.40 188 tehnician în instalaţii electrice
60 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.38 191 tehnician prelucrări mecanice
61 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 6.54 154 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
62 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 6.17 153 tehnician operator tehnică de calcul
63 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 6.24 149 tehnician în achiziţii şi contractări
64 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 5.30 152 tehnician în instalaţii electrice
65 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.39 150 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
66 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 7.26 151 tehnician în activităţi economice
67 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.00 179
68 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 181
69 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 4.16 180 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
70 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 4.55 204
71 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 3.98 205
72 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 4.03 203
73 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 4.21 206
74 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 1 8.41 117
75 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.29 118
76 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 8.02 116
77 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.60 119
78 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 7.09 143
79 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 3 6.75 135 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice
80 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 6.58 142 tehnician în turism
81 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 1 138 tehnician analize produse alimentare
82 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 1 5.80 140 tehnician ecolog şi protecţia mediului
83 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 1 5.32 141 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
84 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 2.27 134 tehnician agromontan
85 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 3 2.46 139 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
86 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 1 5.26 137 tehnician în automatizări
87 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 4.25 136 tehnician în instalaţii electrice
88 LICEUL VASILE CONTA TÂRGU NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 2 7.57 170 tehnician în activităţi economice
89 LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 0.5 14 0 2.79 183 tehnician în industrie textilă
90 LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 0.5 14 0 2.79 182 tehnician în prelucrarea lemnului
91 LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 0.5 14 0 3.61 197 tehnician în industrie textilă
92 LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 0.5 14 0 196 tehnician în prelucrarea lemnului
93 LICEUL TEHNOLOGIC DĂMUC TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 0 2.47 198 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
TOTAL în pagină
TOTAL GENERAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Neamţ şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Neamţ la această adresă (.doc 2.84 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.