Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Neamţ, 72 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 3 candidaţi aveau media de admitere ≥9,00, 7 candidaţi ≥8,50, 14 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 9.21 109
2 2 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.87 110
3 3 COLEGIUL NAŢIONAL PETRU RAREŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 2 8.46 111
4 4 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 8.71 103 1 intensiv limba engleză
5 5 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.72 104 intensiv limba engleză
6 6 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.39 101
7 7 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 102 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
8 8 COLEGIUL NAŢIONAL CALISTRAT HOGAŞ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.69 105 intensiv limba engleză
9 9 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.11 107
10 10 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 7.87 106
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL GHEORGHE ASACHI PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.08 108
12 12 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ PIATRA-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 6 168 2 8.20 120 intensiv informatică
13 13 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.41 158 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
14 14 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 2 2.74 157 tehnician proiectant produse finite din lemn
15 15 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 2 2.81 160 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
16 16 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.43 159 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
17 17 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.42 156 1 tehnician transporturi, 1 tehnician mecatronist
18 18 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 2.53 155 tehnician electrician-electronist auto
19 19 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 4 7.39 193 tehnician în activităţi economice
20 20 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 7.13 192 tehnician în activităţi de comerţ
21 21 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 4 112 8 6.57 195 2 tehnician în turism, 1 organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie
22 22 LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC-ADMINISTRATIV PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 6.51 194 coafor stilist
23 23 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 3 5.37 132 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
24 24 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 3 6.14 129 tehnician analize produse alimentare
25 25 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 4.79 126 tehnician chimist de laborator
26 26 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.38 131 tehnician mecatronist
27 27 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 2 56 2 4.65 128 1 tehnician operator tehnică de calcul, 1 tehnician de telecomunicaţii
28 28 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 4.87 130 tehnician designer vestimentar
29 29 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.41 127 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
30 30 LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 7.52 186 tehnician în administraţie
31 31 LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 4 7.29 187 tehnician în turism
32 32 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.87 177 tehnician în gastronomie
33 33 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA PIATRA-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 3.05 175 tehnician designer vestimentar
34 34 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.04 162
35 35 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.92 164
36 36 LICEUL CAROL I BICAZ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 5.87 165
37 37 LICEUL CAROL I BICAZ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 6.38 161 tehnician în activităţi economice
38 38 LICEUL CAROL I BICAZ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 5.56 163 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
39 39 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.36 168
40 40 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.04 167
41 41 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 166 tehnician în activităţi economice
42 42 LICEUL MIHAIL SADOVEANU BORCA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 2 4.04 169 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
43 43 LICEUL TEHNOLOGIC ION IONESCU DE LA BRAD HORIA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 3.06 185 tehnician veterinar
44 44 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 2 8.88 113 2 intensiv informatică
45 45 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 3 8.54 114
46 46 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 8.69 112 1 intensiv limba engleză
47 47 COLEGIUL NAŢIONAL ROMAN-VODĂ ROMAN TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 3 8.25 115
48 48 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.08 124 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
49 49 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 4 2.32 122 1 tehnician în industria alimentară, 1 tehnician analize produse alimentare
50 50 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 4.04 125 tehnician în turism
51 51 COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 2.79 121 tehnician în activităţi economice
52 52 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 6.76 148 tehnician în turism
53 53 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.48 145 tehnician în activităţi economice
54 54 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 3.93 147 tehnician în transporturi
55 55 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 3.13 146 tehnician electromecanic
56 56 COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 2.73 144 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
57 57 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.10 190
58 58 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 3 84 4 7.11 189 tehnician operator tehnică de calcul
59 59 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 4 4.40 188 tehnician în instalaţii electrice
60 60 LICEUL TEHNOLOGIC VASILE SAV ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.38 191 tehnician prelucrări mecanice
61 61 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 4 6.54 154 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
62 62 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 6.17 153 tehnician operator tehnică de calcul
63 63 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 6.24 149 tehnician în achiziţii şi contractări
64 64 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 5.30 152 tehnician în instalaţii electrice
65 65 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 4.39 150 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
66 66 COLEGIUL TEHNIC PETRU PONI ROMAN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 7.26 151 tehnician în activităţi economice
67 67 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.00 179
68 68 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 181
69 69 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE RUSET ROZNOVANU ROZNOV TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 4.16 180 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
70 70 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 4.55 204
71 71 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 3.98 205
72 72 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 4.03 203
73 73 LICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI SĂBĂOANI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 4.21 206
74 74 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 1 8.41 117
75 75 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.29 118
76 76 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 3 8.02 116
77 77 COLEGIUL NAŢIONAL ŞTEFAN CEL MARE TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.60 119
78 78 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 7.09 143
79 79 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 3 6.75 135 1 tehnician în administraţie, 1 tehnician în activităţi economice
80 80 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 6.58 142 tehnician în turism
81 81 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 1 138 tehnician analize produse alimentare
82 82 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 1 5.80 140 tehnician ecolog şi protecţia mediului
83 83 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 1 5.32 141 tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
84 84 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 2.27 134 tehnician agromontan
85 85 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 3 2.46 139 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
86 86 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 1 5.26 137 tehnician în automatizări
87 87 COLEGIUL TEHNIC ION CREANGĂ TÂRGU-NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 4.25 136 tehnician în instalaţii electrice
88 88 LICEUL VASILE CONTA TÂRGU NEAMŢ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 2 7.57 170 tehnician în activităţi economice
89 89 LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 0.5 14 0 2.79 183 tehnician în industrie textilă
90 90 LICEUL TEHNOLOGIC ION CREANGĂ PIPIRIG TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 0.5 14 0 2.79 182 tehnician în prelucrarea lemnului
91 91 LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 0.5 14 0 3.61 197 tehnician în industrie textilă
92 92 LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREŞTI/BOTEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 0.5 14 0 196 tehnician în prelucrarea lemnului
93 93 LICEUL TEHNOLOGIC DĂMUC TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 0 2.47 198 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Neamţ şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Neamţ la această adresă (.doc 2.84 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.