Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Constanţa, 93 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 7 candidaţi aveau media de admitere ≥9,50, 16 candidaţi ≥9,00, 23 candidaţi ≥8,50, 35 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ALBATROS CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 3.13 101 coafor stilist
2 2 COLEGIUL DOBROGEA CASTELU TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 3.05 149 1 tehnician în turism, 1 tehnician în gastronomie
3 3 COLEGIUL AGRICOL POARTA ALBĂ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 0 3.08 103 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
4 4 COLEGIUL COMERCIAL CAROL I CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 2 7.72 104 tehnician în activităţi de comerţ
5 5 COLEGIUL COMERCIAL CAROL I CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 4 7.77 105 2 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician în administraţie
6 6 COLEGIUL COMERCIAL CAROL I CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 7.65 106 1 tehnician în gastronomie, 1 tehnician în turism
7 7 COLEGIUL COMERCIAL CAROL I CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE (bilingv engleză) 1 28 2 5.61 107 tehnician în turism, se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
8 8 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 4 5.91 108 tehnician în activităţi de comerţ
9 9 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 7.59 109 tehnician în activităţi economice
10 10 COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 6.39 111 1 tehnician în gastronomie, 1 tehnician în turism
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL KEMAL ATATURK MEDGIDIA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 2 121 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
12 12 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 9.07 125
13 13 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 2 8.97 126
14 14 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.82 124
15 15 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.85 127
16 16 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 1 9.57 128 intensiv informatică
17 17 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 0.5 14 1 9.78 129 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
18 18 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv germană) 0.5 14 0 130 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
19 19 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.65 131
20 20 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) 1 28 1 9.74 132 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
21 21 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) 0.5 14 1 9.51 133 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
22 22 COLEGIUL NAŢIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) 0.5 14 0 9.76 134 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
23 23 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRĂTESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.70 118 intensiv informatică
24 24 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRĂTESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 1 8.02 117 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
25 25 COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRĂTESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE (bilingv engleză) 1 28 1 8.08 120 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
26 26 COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.51 139 tehnician în activităţi economice
27 27 COLEGIUL TEHNIC NICOLAE TITULESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.65 140 tehnician proiectant CAD
28 28 COLEGIUL TEHNIC PONTICA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 3.85 141 tehnician veterinar
29 29 COLEGIUL TEHNIC PONTICA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 142 tehnician în activităţi economice
30 30 COLEGIUL TEHNIC TOMIS CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 2.75 144 tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
31 31 COLEGIUL TEHNIC TOMIS CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.86 145 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
32 32 COLEGIUL TEHNIC VASILE PÂRVAN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.11 147 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
33 33 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ALEXANDRU IOAN CUZA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 135 tehnician în instalații electrice
34 34 COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ ALEXANDRU IOAN CUZA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 3 84 3 5.43 136 1 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, 1 tehnician proiectant CAD, 1 tehnician transporturi
35 35 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 3 84 4 2.48 137 tehnician în instalaţii electrice
36 36 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 2 56 2 5.86 138 tehnician în automatizări
37 37 LICEUL REGELE CAROL I OSTROV TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 260 tehnician în agricultură
38 38 LICEUL REGELE CAROL I OSTROV TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 3.70 261
39 39 LICEUL COBADIN TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 1 150 tehnician în agricultură
40 40 LICEUL COBADIN TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 4.68 151 tehnician în activităţi economice
41 41 LICEUL COBADIN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 4.87 152
42 42 LICEUL COBADIN TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 1 5.68 153
43 43 LICEUL TEHNOLOGIC AXIOPOLIS CERNAVODĂ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 2 3.20 164 tehnician în instalaţii electrice
44 44 LICEUL TEHNOLOGIC AXIOPOLIS CERNAVODĂ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 2 56 2 5.66 165 1 tehnician în automatizări, 1 tehnician operator tehnică de calcul
45 45 LICEUL TEHNOLOGIC AXIOPOLIS CERNAVODĂ TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.57 166 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
46 46 LICEUL TEHNOLOGIC C.A. ROSETTI CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 3.35 169 1 tehnician în turism, 1 tehnician în hotelărie
47 47 LICEUL TEHNOLOGIC C.A. ROSETTI CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 167 tehnician electromecanic
48 48 LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HÂRŞOVA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 3.47 170 tehnician în activităţi de comerţ
49 49 LICEUL TEHNOLOGIC CARSIUM HÂRŞOVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.40 172 tehnician prelucrări la cald
50 50 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.36 173 tehnician electrician electronist auto
51 51 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.20 174 tehnician operator tehnică de calcul
52 52 LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 4 2.77 176 1 tehnician mecatronist, 1 tehnician transporturi
53 53 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 1 7.12 180 tehnician analize produse alimentare
54 54 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 1 6.14 177 tehnician chimist de laborator
55 55 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 178 tehnician în instalații electrice
56 56 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 1 6.55 179 tehnician de telecomunicaţii
57 57 LICEUL TEHNOLOGIC DRAGOMIR HURMUZESCU MEDGIDIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 5.46 181 tehnician proiectant CAD
58 58 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE DUCA CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.01 182 tehnician operator tehnică de calcul
59 59 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE MIRON COSTIN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 5.28 184 tehnician analize produse alimentare
60 60 LICEUL TEHNOLOGIC GHEORGHE MIRON COSTIN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 3 84 4 4.41 185 1 organizator banqueting, 1 tehnician în gastronomie, 1 tehnician în turism
61 61 LICEUL TEHNOLOGIC IOAN N. ROMAN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 3 3.22 186 tehnician în activităţi economice
62 62 LICEUL TEHNOLOGIC IOAN N. ROMAN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 2 56 3 3.37 187 coafor stilist
63 63 LICEUL TEHNOLOGIC IOAN N. ROMAN CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 5.22 188 tehnician în turism
64 64 LICEUL TEHNOLOGIC ION BĂNESCU MANGALIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 5.24 189 tehnician electromecanic
65 65 LICEUL TEHNOLOGIC ION BĂNESCU MANGALIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 4.51 190 tehnician operator tehnică de calcul
66 66 LICEUL TEHNOLOGIC ION BĂNESCU MANGALIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.24 191 tehnician mecatronist
67 67 LICEUL TEHNOLOGIC ION PODARU OVIDIU TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 3.05 192 tehnician în industria alimentară
68 68 LICEUL TEHNOLOGIC ION PODARU OVIDIU TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 5.01 195
69 69 LICEUL TEHNOLOGIC JEAN DINU ADAMCLISI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 0 3.45 196 tehnician în gastronomie
70 70 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 2 56 3 3.27 197 1 tehnician chimist de laborator, 1 tehnician în chimie industrială
71 71 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 2 3.55 198 1 tehnician în instalaţii electrice, 1 tehnician electrotehnist
72 72 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.76 201 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
73 73 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 5.46 200
74 74 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 6.38 202
75 75 LICEUL TEHNOLOGIC LAZĂR EDELEANU NĂVODARI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 6.99 199
76 76 LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZUL MIHAI VITEAZU TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 0 3.22 203 tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
77 77 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE DUMITRESCU CUMPĂNA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.98 204 tehnician în turism
78 78 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE ISTRĂŢOIU DELENI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 2.18 206 tehnician veterinar
79 79 LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 6.81 207 tehnician în activităţi de comerţ
80 80 LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 4 112 4 6.37 208 3 tehnician în activităţi economice, 1 tehnician în administraţie
81 81 LICEUL TEHNOLOGIC VIRGIL MADGEARU CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 7.18 209 1 tehnician în turism, 1 tehnician în gastronomie
82 82 LICEUL TEHNOLOGIC CIOBANU TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 0 2.54 155 tehnician în construcţii şi lucrări publice
83 83 LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.07 156 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
84 84 LICEUL TEHNOLOGIC COGEALAC TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 4.05 157
85 85 LICEUL TEHNOLOGIC CRUCEA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 158 tehnician agronom
86 86 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 7.59 159 tehnician în activităţi de poştă
87 87 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 2 7.18 160 1 tehnician electrotehnist, 1 tehnician în instalaţii electrice
88 88 LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII CONSTANŢA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 4 112 3 7.44 161 1 tehnician de telecomunicaţii, 1 tehnician în automatizări, 1 tehnician electronist, 1 tehnician operator tehnică de calcul
89 89 LICEUL TEHNOLOGIC TOPRAISAR TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 0 3.17 162 tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
90 90 LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.74 224 1 intensiv informatică, 1 intensiv limba engleză
91 91 LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 8.51 225
92 92 LICEUL TEORETIC CALLATIS MANGALIA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 1 8.24 226 intensiv limba engleză
93 93 LICEUL TEORETIC CARMEN SYLVA EFORIE TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.09 229 tehnician în turism
94 94 LICEUL TEORETIC CARMEN SYLVA EFORIE TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 6.08 228
95 95 LICEUL TEORETIC CARMEN SYLVA EFORIE TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 5.51 227 intensiv limba engleză
96 96 LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 8.60 231
97 97 LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 8.77 232
98 98 LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 8.58 230
99 99 LICEUL TEORETIC DECEBAL CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 1 8.51 233
100 100 LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ TECHIRGHIOL TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.49 234 tehnician în gastronomie
101 101 LICEUL TEORETIC EMIL RACOVIŢĂ TECHIRGHIOL TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 3.41 235
102 102 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) 1 28 1 239 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
103 103 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 1 8.34 236
104 104 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 1 8.21 237 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
105 105 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 1 28 1 238 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
106 106 LICEUL TEORETIC GEORGE CĂLINESCU CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 1 240
107 107 LICEUL TEORETIC GEORGE EMIL PALADE CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 3 84 4 8.13 241
108 108 LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HÂRŞOVA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 243
109 109 LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HÂRŞOVA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.96 242
110 110 LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU HÂRŞOVA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.53 244
111 111 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 246
112 112 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 8.44 247
113 113 LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.08 245
114 114 LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU MEDGIDIA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 7.70 249
115 115 LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU MEDGIDIA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 7.40 250
116 116 LICEUL TEORETIC NICOLAE BĂLCESCU MEDGIDIA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 7.74 248
117 117 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 2 9.38 251
118 118 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 1 9.58 252 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
119 119 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.40 253
120 120 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) 1 28 1 9.60 254 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
121 121 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) 0.5 14 0 255 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
122 122 LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) 0.5 14 0 256 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
123 123 LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 9.30 258 intensiv informatică
124 124 LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANŢA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 4 112 3 9.23 259 1 intensiv limba engleză
125 125 LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANŢA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 9.19 257
126 126 LICEUL TEORETIC ANGHEL SALIGNY CERNAVODĂ TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 1 7.55 211
127 127 LICEUL TEORETIC ANGHEL SALIGNY CERNAVODĂ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 5.80 212
128 128 LICEUL TEORETIC ANGHEL SALIGNY CERNAVODĂ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 4.64 210
129 129 LICEUL TEORETIC BĂNEASA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.57 213 tehnician în instalaţii electrice
130 130 LICEUL TEORETIC BĂNEASA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.17 215
131 131 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 2.88 217 tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
132 132 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 5.75 216
133 133 LICEUL TEORETIC MURFATLAR TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.02 218
134 134 LICEUL TEORETIC MURFATLAR TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.17 220
135 135 LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 4.54 221
136 136 LICEUL TEORETIC NEGRU VODĂ TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 4.59 223
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Constanţa şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Constanţa la această adresă (.pdf 1.93 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.