Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Ilfov, 336 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 1 candidat avea media de admitere ≥9,00, 8 candidaţi ≥8,50, 24 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 LICEUL TEORETIC IOAN PETRUŞ OTOPENI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.84 140
2 2 LICEUL TEORETIC IOAN PETRUŞ OTOPENI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 6.05 141
3 3 LICEUL TEORETIC IOAN PETRUŞ OTOPENI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.79 142
4 4 LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU BRĂNEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 5.69 150
5 5 LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU BRĂNEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 4.58 151
6 6 LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI MĂGURELE TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.52 137
7 7 LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI MĂGURELE TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 3.49 138
8 8 LICEUL TEORETIC HORIA HULUBEI MĂGURELE TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 3.66 139
9 9 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU SNAGOV TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 2 4.76 143
10 10 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU SNAGOV TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 4.18 144
11 11 LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLNICEANU SNAGOV TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 4.26 146
12 12 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU ROSETTI VIDRA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 3.68 136
13 13 LICEUL TEORETIC ALEXANDRU ROSETTI VIDRA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 3.18 135
14 14 COLEGIUL SILVIC THEODOR PIETRARU BRĂNEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 2 56 2 3.89 101
15 15 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 7.30 116
16 16 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 5.57 119
17 17 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 6.18 115
18 18 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 4.50 117
19 19 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 1 2.90 113
20 20 LICEU TEHNOLOGIC DUMITRU DUMITRESCU BUFTEA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 3.46 114
21 21 LICEUL TEHNOLOGIC BARBU A. ŞTIRBEY BUFTEA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.37 106
22 22 LICEUL TEHNOLOGIC BARBU A. ŞTIRBEY BUFTEA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.38 105
23 23 LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU BRĂNEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 3.46 107
24 24 LICEUL TEHNOLOGIC CEZAR NICOLAU BRĂNEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 0 3.88 108
25 25 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ŞEICARU CIOROGÂRLA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 0 2.51 127
26 26 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ŞEICARU CIOROGÂRLA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 4.04 128
27 27 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ŞEICARU CIOROGÂRLA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 5.16 129
28 28 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ŞEICARU CIOROGÂRLA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 3.72 126
29 29 LICEUL TEHNOLOGIC PAMFIL ŞEICARU CIOROGÂRLA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 2.87 125
30 30 LICEUL TEHNOLOGIC VINTILĂ BRĂTIANU DRAGOMIREŞTI VALE TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 3.52 131
31 31 LICEUL TEHNOLOGIC VINTILĂ BRĂTIANU DRAGOMIREŞTI VALE TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 2.40 132
32 32 LICEUL TEHNOLOGIC DOAMNA CHIAJNA ROŞU - CHIAJNA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 6.75 112
33 33 LICEUL TEHNOLOGIC DOAMNA CHIAJNA ROŞU - CHIAJNA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI (bilingv spaniolă) 1 28 2 7.20 110
34 34 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU VOLUNTARI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 5.00 120
35 35 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU VOLUNTARI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 3.51 121
36 36 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU VOLUNTARI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 4.83 124
37 37 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAE BĂLCESCU VOLUNTARI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 3.53 122
38 38 LICEUL TEORETIC RADU POPESCU POPEŞTI LEORDENI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 4.19 148
39 39 LICEUL TEORETIC NR. 1 PERIŞ TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 4.22 152
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Ilfov şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Ilfov la această adresă (.pdf 1.34 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.