Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Hunedoara, 32 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 1 candidat avea media de admitere ≥9,50, 2 candidaţi aveau media de admitere ≥9,00, 4 candidaţi ≥8,50, 9 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 0.5 14 1 8.97 114
2 2 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 0.5 14 1 8.42 115
3 3 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 8.86 116 intensiv informatică
4 4 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 2 9.23 117
5 5 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern germană) 1 28 2 7.76 118
6 6 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv engleză) 1 28 2 9.47 119
7 7 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) 0.5 14 1 8.83 120
8 8 COLEGIUL NAŢIONAL DECEBAL DEVA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) 0.5 14 1 8.36 121
9 9 COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.43 135
10 10 COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.06 134
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL SABIN DRĂGOI DEVA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.11 137
12 12 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI (bilingv engleză) 1 28 2 6.44 163
13 13 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 6.12 162
14 14 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 6.59 164
15 15 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA (bilingv franceză) 0.5 14 1 165
16 16 COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA (bilingv italiană) 0.5 14 1 6.30 166
17 17 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 4.87 176
18 18 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU DEVA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 4.10 175
19 19 LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.98 188
20 20 LICEUL TEHNOLOGIC GRIGORE MOISIL DEVA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 4.33 189
21 21 LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE (matern maghiară) 1 28 2 3.79 205
22 22 LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (matern maghiară) 0.5 14 1 5.84 204
23 23 LICEUL TEORETIC TÉGLÁS GÁBOR DEVA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (matern maghiară) 0.5 14 1 206
24 24 COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 7.10 128 intensiv limba engleză
25 25 COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.76 129 intensiv limba engleză
26 26 COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 2 6.76 127
27 27 COLEGIUL NAŢIONAL IANCU DE HUNEDOARA HUNEDOARA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.68 130
28 28 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 4.57 142 intensiv informatică
29 29 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.17 143 intensiv limba engleză
30 30 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ TRAIAN LALESCU HUNEDOARA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.40 141 intensiv limba engleză
31 31 COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 4.02 101 intensiv limba engleză
32 32 COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 4 4.71 102 intensiv limba engleză
33 33 COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 5.57 103 intensiv limba engleză
34 34 COLEGIUL TEHNIC MATEI CORVIN HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.93 154
35 35 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BURSAN HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 2.92 182
36 36 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BURSAN HUNEDOARA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 3.00 181
37 37 LICEUL TEORETIC GHELARI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 2.45 207
38 38 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 8.91 132 1 intensiv limba engleză
39 39 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 8.56 133
40 40 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU PETROŞANI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 8.18 131 0.5 intensiv limba engleză, 0.5 intensiv limba franceză
41 41 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 6 5.74 138
42 42 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 6.60 139
43 43 COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ CARMEN SYLVA PETROŞANI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.38 140
44 44 COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 4.24 105
45 45 COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 4.50 106
46 46 COLEGIUL ECONOMIC HERMES PETROŞANI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 3 84 6 5.48 107 1 intensiv limba engleză
47 47 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROŞANI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 2 3.22 150 intensiv limba engleză
48 48 COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA PETROŞANI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.38 152
49 49 LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 4.17 199 1 intensiv limba engleză
50 50 LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.20 200
51 51 LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE LUPENI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.62 201
52 52 LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 3.59 198
53 53 LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.49 197
54 54 LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 4.48 195
55 55 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 5.57 145
56 56 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 2.94 146
57 57 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 148
58 58 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 3.72 149
59 59 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRÂNCUŞI PETRILA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 4.21 147
60 60 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 1 28 2 4.74 157
61 61 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 2 156
62 62 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.47 160
63 63 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.86 159 intensiv limba engleză
64 64 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 3.09 161
65 65 COLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZU VULCAN TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 5.63 158
66 66 COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 5.66 112 intensiv informatică
67 67 COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 6.90 113
68 68 COLEGIUL NAŢIONAL AVRAM IANCU BRAD TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 4 5.69 111
69 69 LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 3.47 185
70 70 LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 2.34 184
71 71 LICEUL TEHNOLOGIC CRIŞAN CRIŞCIOR TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 2.51 186
72 72 LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 2 2.84 193
73 73 LICEUL TEHNOLOGIC OVID DENSUSIANU CĂLAN TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 3.14 194
74 74 COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 5.45 124 1 intensiv limba engleză
75 75 COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 8.05 123 intensiv limba engleză
76 76 COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 7.48 125 1 intensiv limba engleză
77 77 COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 6.98 122 intensiv limba engleză
78 78 COLEGIUL NAŢIONAL I.C. BRĂTIANU HAŢEG TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 6.71 126
79 79 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 4 5.43 109 1 intensiv informatică
80 80 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 4 4.89 110 1 intensiv limba engleză
81 81 COLEGIUL NAŢIONAL AUREL VLAICU ORĂŞTIE TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.22 108
82 82 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 2 3.83 192
83 83 LICEUL TEHNOLOGIC NICOLAUS OLAHUS ORĂŞTIE TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 2 3.36 191
84 84 COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 2 2.26 168
85 85 COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 2 2.92 170
86 86 COLEGIUL TEHNIC AGRICOL ALEXANDRU BORZA GEOAGIU TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 3.78 169
87 87 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 2 2.85 171
88 88 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 3.15 173
89 89 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT FEROVIAR ANGHEL SALIGNY SIMERIA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 4.85 172
90 90 LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 2 3.16 203
91 91 LICEUL TEORETIC SILVIU DRAGOMIR ILIA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 5.08 202
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Hunedoara şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Hunedoara la această adresă (.pdf 1.94 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.