Dacă doriţi să apară şi judeţul dumneavoastră aici, atunci utilizaţi formularul de contact pentru a-mi transmite denumirea judeţului.

Termen: 2-5 zile lucrătoare

Instrucţiuni de utilizare

  • Tutorial video (citiţi descrierea videoclipului pentru mai multe informaţii).

Scopul acestei aplicaţii este să vă ajute la selectarea, în ordinea preferinţelor, a opţiunilor pentru completarea fişei de înscriere pentru etapa de admitere în învăţământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2015-2016.

Candidaţii şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţi, completează pe fişa de înscriere codurile opţiunilor în ordinea descrescătoare a preferinţelor, în perioada prevăzută de calendarul admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016.

Iniţial, specializările sunt afişate câte 10 în pagină. Numărul de specializări afişate în pagină se modifică alegând o altă valoare dintre 10, 25, 50, 100 sau Toate din lista din partea stângă, deasupra tabelului. Butoanele pentru schimbarea paginii se află imediat după tabel în partea dreaptă.

Pentru a filtra specializările după media ultimului admis în 2014 introduceţi valoarea minimă şi/sau valoarea maximă. Dacă vă cunoaşteţi media de admitere puteţi vedea specializările la care aţi fi intrat anul trecut introducând valoarea în caseta Valoarea maximă şi ştergând valoarea existentă, dacă este cazul, din caseta Valoarea minimă. De asemenea, puteţi filtra specializările introducând unul sau mai multe cuvinte cheie în caseta text dedicată, aflată imediat deasupra tabelului în partea dreaptă (de exemplu: specializarea, profilul, numele unităţii etc.). Filtrarea are efect imediat, în mod automat, la fiecare modificare a textului din casetă. Dacă doriţi să eliminaţi filtrul trebuie să ştergeţi tot textul introdus în cele 3 casete.

Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedaţi astfel:

Pasul 1. (opţional) Ştergeţi specializările pe care sub nicio formă nu le doriţi trecute în fişa de înscriere. Pentru a şterge o specializare apăsaţi butonul de pe rândul său.

De asemenea, puteţi selecta mai multe specializări apăsând click stânga pe fiecare rând pe care doriţi să îl ştergeţi şi apoi pe butonul

Pasul 2. Ordonaţi rândurile rămase apăsând succesiv pe următoarele butoane până obţineţi rezultatul dorit:

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai sus.

pentru a muta rândul respectiv o poziţie mai jos.

pentru a muta rândul respectiv pe prima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe ultima poziţie.

pentru a muta rândul respectiv pe o poziţie ce va fi introdusă în caseta text care va apărea imediat sub acest buton. După ce introduceţi valoarea numerică apăsaţi tasta Enter sau click stânga în afara casetei pentru a muta specializarea.

După mutarea unei specializări pe o altă poziţie se va actualiza şi pagina afişată, dacă este cazul, astfel încât elementul mutat să poată fi vizualizat.

Dacă există un filtru activ, schimbarea poziţiilor se face doar între elementele active, NU la nivel global. De exemplu, dacă apăsaţi butonul atunci specializarea respectivă va fi mutată pe prima poziţie doar în raport cu elementelor afişate. Adică, dacă eliminaţi filtrul este posibil ca această specializare să nu fie prima din listă. Acelaşi lucru este valabil atât pentru celelalte 4 butoane de ordonare cât şi pentru butoanele

Pasul 3. Salvaţi tabelul final sub forma unei foi de calcul Microsoft Excel 2007 şi ulterioare (.xlsx) apăsând pe butonul . Alternativ, dacă aveţi o versiune mai veche de Microsoft Excel puteţi descărca varianta .xls apăsând pe butonul

Precizări importante:

  • Completaţi pe fişa de înscriere codurile opţiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fişa dumneavoastră şi dacă opţiunea este validă şi mai sunt locuri libere vă repartizează la această opţiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fişă şi reia verificarea până găseşte o opţiune la care sunt locuri libere.
  • În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile şi numărul total de locuri pentru elevii romi. Asiguraţi-vă că aţi ales un număr suficient de opţiuni, poziţia în ierarhia judeţului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luaţi în calcul şi candidaţii care cu siguranţă vor veni şi din alte judeţe. De exemplu, anul trecut au fost repartizaţi în prima etapă în judeţul Prahova, 124 candidaţi proveniţi din alte judeţe. Dintre aceştia, 4 candidaţi aveau media de admitere ≥9,50, 11 candidaţi ≥9,00, 24 candidaţi ≥8,50, 52 candidaţi ≥8,00, ...
  • În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opţiunile exprimate în fişa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT şi va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
  • Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat şi la una din opţiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opţiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susţinerea probei la limba maternă sau modernă şi candidatul nu a susţinut acea probă.
Index # Unitatea de învăţământ Filiera / Profilul / Specializarea sau Domeniul pregătirii de bază Numărul de clase Numărul total de locuri Numărul de locuri pentru elevii romi Media ultimului admis în 2014 Codul specializării Observaţii Comenzi
1 1 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 0 8.86 141
2 2 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 2 56 0 9.11 142 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
3 3 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 0 8.75 143
4 4 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 8.48 138
5 5 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 8.36 139 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
6 6 COLEGIUL NAŢIONAL ION LUCA CARAGIALE PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 1 28 0 8.28 140 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
7 7 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 0 9.07 146
8 8 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.71 147 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
9 9 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 9.04 149
10 10 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv franceză) 0.5 14 0 8.42 150 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
11 11 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII (bilingv germană) 0.5 14 0 8.55 151 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
12 12 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 8.39 144
13 13 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 8.90 145 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
14 14 COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI VITEAZUL PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 8.49 152
15 15 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 9.19 134
16 16 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (bilingv engleză) 1 28 0 9.36 135 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
17 17 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 2 9.21 136
18 18 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 1 28 0 9.01 132 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
19 19 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 1 28 0 7.85 133 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
20 20 COLEGIUL NAŢIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 2 8.91 137
21 21 COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 0 129
22 22 COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv engleză) 0.5 14 0 8.30 125 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
23 23 COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv franceză) 0.5 14 0 126 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
24 24 COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv germană) 0.5 14 0 6.04 127 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
25 25 COLEGIUL NAŢIONAL JEAN MONNET PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE (bilingv spaniolă) 0.5 14 0 6.08 128 se susţine probă de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă
26 26 COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 1 8.56 154
27 27 COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 2 9.03 155
28 28 COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 8.38 153
29 29 COLEGIUL NAŢIONAL NICHITA STĂNESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 0 8.44 156
30 30 COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI 2 56 0 7.12 107
31 31 COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 3 84 2 6.05 110
32 32 COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 4 112 0 7.44 109
33 33 COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 0 7.79 111
34 34 COLEGIUL SPIRU HARET PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 2 8.06 108
35 35 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 5 7.82 119
36 36 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 4 112 5 8.21 121
37 37 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 4 8.00 124
38 38 COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 8.35 122
39 39 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 1 6.71 176
40 40 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 3 84 0 5.89 170
41 41 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTROMECANICĂ 1 28 0 6.49 171
42 42 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 1 5.41 175
43 43 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 7.06 174
44 44 COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 7.41 173
45 45 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 2 5.95 182
46 46 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 1 6.34 185
47 47 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CHIMIE INDUSTRIALĂ 1 28 0 4.78 179
48 48 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 1 28 1 3.99 180
49 49 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 0 5.15 181
50 50 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 0 4.89 184
51 51 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 5.93 183
52 52 COLEGIUL TEHNIC LAZĂR EDELEANU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 6.58 186
53 53 COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 2 56 2 6.70 190
54 54 COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 2 56 1 3.10 187
55 55 COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 1 5.02 188
56 56 COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 6.68 189
57 57 COLEGIUL TEHNIC TOMA SOCOLESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 6.91 191
58 58 LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 3.54 200
59 59 LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI 1 28 0 3.24 201
60 60 LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 3.25 202
61 61 LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 4.41 203
62 62 LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI PLOIEŞTI TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 1 3.65 204
63 63 LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 1 4.61 205
64 64 LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 0 207
65 65 LICEUL TEHNOLOGIC LUDOVIC MRAZEK PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / PRODUCŢIE MEDIA 1 28 1 3.92 213
66 66 LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 2 56 1 7.35 221
67 67 LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 3 84 3 7.62 222
68 68 LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 7.61 224
69 69 LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ŞI DE SERVICII VICTOR SLĂVESCU PLOIEŞTI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 7.87 223
70 70 LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 2 7.05 232
71 71 LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC 1 28 1 7.00 233
72 72 LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 7.19 234
73 73 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 2 56 0 2.88 235
74 74 LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI PLOIEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 2 4.08 236
75 75 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 5.70 210
76 76 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 4.00 212
77 77 LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN CANTACUZINO BĂICOI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 3.67 211
78 78 LICEUL TEHNOLOGIC TEODOR DIAMANT BOLDEŞTI-SCĂENI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 220
79 79 LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 4.81 250
80 80 LICEUL TEORETIC AUREL VLAICU BREAZA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 0 6.08 249
81 81 COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 3.87 103
82 82 COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 5.66 102
83 83 COLEGIUL ION KALINDERU BUŞTENI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 4.22 101
84 84 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 0 8.96 158
85 85 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 8.96 159
86 86 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 8.35 157
87 87 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE GRIGORESCU CÂMPINA TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 2 56 0 8.27 160
88 88 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 1 3.54 166
89 89 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 0 4.78 165
90 90 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 3.94 168
91 91 COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN ISTRATI CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 169
92 92 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / SILVICULTURĂ 1 28 1 4.22 195
93 93 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 0 7.54 193
94 94 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN 1 28 1 5.06 194
95 95 COLEGIUL TEHNIC FORESTIER CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 2 56 0 6.92 196
96 96 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 0 237
97 97 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 7.26 241
98 98 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRIC 1 28 1 4.13 238
99 99 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI 2 56 0 5.39 239
100 100 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 7.18 240
101 101 LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC CÂMPINA TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 242
102 102 LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / PROTECŢIA MEDIULUI 1 28 0 4.38 199
103 103 LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 6.82 198
104 104 LICEUL SIMION STOLNICU COMARNIC TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 5.33 197
105 105 LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 4.58 255
106 106 LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 256
107 107 LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 7.91 254
108 108 LICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU MIZIL TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 257
109 109 LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 0 5.00 214
110 110 LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL TEHNOLOGICĂ / SERVICII / COMERŢ 1 28 1 2.75 215
111 111 LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 2 56 2 6.46 216
112 112 LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 5.46 218
113 113 LICEUL TEHNOLOGIC TASE DUMITRESCU MIZIL TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 217
114 114 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZĂR PLOPENI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 2 56 2 3.30 177
115 115 COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZĂR PLOPENI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 3.69 178
116 116 COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 2 56 2 3.37 106
117 117 COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 6.51 105
118 118 COLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO SINAIA TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 0 5.60 104
119 119 LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 6.74 258
120 120 LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 8.03 260
121 121 LICEUL TEORETIC ŞERBAN VODĂ SLĂNIC TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 1 3.73 259
122 122 LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 1 28 0 5.26 252
123 123 LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 1 6.07 253
124 124 LICEUL TEORETIC BRÂNCOVEANU VODĂ URLAŢI TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 1 7.09 251
125 125 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 3 84 0 7.60 162
126 126 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE TEORETICĂ / REAL / ŞTIINŢE ALE NATURII 1 28 0 7.23 163
127 127 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 2 56 0 7.03 161
128 128 COLEGIUL NAŢIONAL NICOLAE IORGA VĂLENII DE MUNTE TEORETICĂ / UMAN / ŞTIINŢE SOCIALE 1 28 0 7.17 164
129 129 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 1 3.21 226
130 130 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 2 3.65 228
131 131 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 1 6.35 227
132 132 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 2 6.31 231
133 133 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE 1 28 2 4.09 229
134 134 LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU VĂLENII DE MUNTE TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 2 230
135 135 LICEUL TEHNOLOGIC BĂLŢEŞTI TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 244
136 136 LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BĂRCĂNEŞTI TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 2 56 1 3.22 225
137 137 LICEUL TEHNOLOGIC CIORANII DE JOS TEHNOLOGICĂ / SERVICII / ECONOMIC 1 28 2 6.23 245
138 138 LICEUL TEHNOLOGIC CIORANII DE JOS TEHNOLOGICĂ / TEHNIC / MECANICĂ 1 28 1 3.32 246
139 139 LICEUL TEORETIC FILIPEŞTII DE PĂDURE TEORETICĂ / UMAN / FILOLOGIE 1 28 1 4.72 261
140 140 LICEUL TEHNOLOGIC MĂNECIU TEORETICĂ / REAL / MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 2 56 0 5.89 247
141 141 LICEUL TEHNOLOGIC MĂNECIU TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 4.43 248
142 142 COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU SISEŞTI VALEA CĂLUGĂREASCĂ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / AGRICULTURĂ 1 28 1 3.71 113
143 143 COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU SISEŞTI VALEA CĂLUGĂREASCĂ TEHNOLOGICĂ / RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI / INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 28 1 114
144 144 COLEGIUL AGRICOL GHEORGHE IONESCU SISEŞTI VALEA CĂLUGĂREASCĂ TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 4.17 115
145 145 LICEUL TEHNOLOGIC CAROL I VALEA DOFTANEI TEHNOLOGICĂ / SERVICII / TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 1 28 1 4.82 209
TOTAL

Neangajarea răspunderii

Informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro au un rol informativ, sunt valabile doar pentru judeţul Prahova şi sunt preluate din broşura Admitere 2015 publicată de I.S.J. Prahova la această adresă (.pdf 1.1 MB).

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de site-ul Diana-Ionescu.ro pe propria răspundere. În cazul unei daune generată de utilizarea serviciilor sau a informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere.

Administratorul site-ului Diana-Ionescu.ro vă recomandă ca înainte de completarea fişelor de înscriere să consultaţi broşura de admitere distribuită în şcoli şi site-urile oficiale *.edu.ro pentru erate.